Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanları Derneği


Yeni Yönetim Kurulu: 
Başkan: Feyhan Ökten
Başkan Yard.: Ahmet Coşar
Genel Sekreter: Onur Özlü
Sayman: Sanem Çakar / Nurdan Bedirli
Üyeler: Sumru Şekerci / M.Murat Sayın


Denetleme Kurulu:
Raif Kaya
Bülent Baltacı
Süheyla Ünver