ARUD 2018 Aylık toplantı

TARİH

KONU

SUNAN

HASTANE

12 Ocak 2018

Hastaneler Arası Bilgi Yarışması

 

 

Hacettepe Üniversitesi

21 Şubat 2018

 

Anestezide Ultrason Kullanımı

Prof.Dr.Ahmet Coşar

Yrd Doç. Burak Eşkin

Gülhane SUAM

21 Mart 2018

Bulantı ve Kusma Fizyopatolojisi ve Tedavi

Olgu sunumları ve Tartışma

Dr Bahar Sakızcı Uyar

Doç Dr Reyhan Polat

Dışkapı SUAM 

18 Nisan 2018

Çocuklarda Yanık ve Anestezi

Dr Yeşim Şenaylı

Dr Mine Akın

Dr Gülsen Keskin

Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji ve Onkoloji  Hastanesi

13 Haziran 2018

Nöroanestezide Komplikasyonlar

Doç.Dr.Aysun Postacı

Dr.İsmail Aytaç

Dr. Burcu Divanlıoğlu

Ankara Numune SUAM

17 Ekim 2018

Total Diz ve Kalça protezlerinde Günübirlik yaklaşım

Doç Dr Hale Yarkan Uysal

Ankara SUAM

14 Kasım 2018

Anestezi ve Yoğun bakımda Böbrek korunması ve Replasman tedavisi ve Peroperatif böbrek koruyucu anestezi

Dr Hakan Yılmaz

Dr Kansu Kazbek

Ufuk ÜTF

19 Aralık 2018

Güncel Kılavuzların gözden geçirilmesi

Prof. Dr. Meral Kanbak

Hacettepe ÜTF