Yönetim Kurulu

BAŞKAN
Feyhan Ökten

BAŞKAN YARDIMCISI
Ahmet Coşar

GENEL SEKRETER
Onur Özlü

SAYMAN
Sanem Çakar / Nurdan Bedirli

ÜYE
Sumru Şekerci / M.Murat Sayın

Denetleme Kurulu
Raif Kaya
Bülent Baltacı
Süheyla Ünver